Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dvostrani trgovinski Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike - (Uredba o objavi Dvostranog trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike, NN-MU 006/2006). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pretorija, 2004-08-20
Datum ratifikacije: 2006-06-14
Datum stupanja na snagu: 2006-07-05
Datum prestanka važenja: 2013-07-05
Vidi:* Uredba o objavi Dvostranog trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike.
* Objava o prestanku važenja Dvostranog trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike.
* Objava o stupanju na snagu Dvostranog trgovinskog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Južnoafrička Republika [kao potpisnik]
trgovinska suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655