Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Voće i povrće = Fruit and vegetables [tisak + e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2003-2011 . - (TISUP / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja). NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi dvomjesečno.
TISAK: (2003) 236-238 ; (2004) 239-255 ; (2005) 1-21 ; (2006) 1-2,4-10 ; (2007) 1-5,7-20,21 ; 12 (2008) 1-22 ; 13 (2009) 1-9, 11-12 ; 14 (2010) 1-11 ; 15 (2011) 1-11.
E-DOKUMENT: (2009) 3, 6-7, 9-10 ; (2010) 1-2, 4, 6-7, 9 ; (2011) 2-7, 9, 11-12.
Godine 2003. izdavač je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Od 2004. do 2008. izdavač je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Od 2008. do 2011. izdavač je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
(signatura: H11.2=MPRIR-S:019526)
(inv. br.: 0013018)
Obuhvaća:* Voće i povrće = Fruit and vegetables. 2009 [e-dokument].
* Voće i povrće = Fruit and vegetables. 2010 [e-dokument].
* Voće i povrće = Fruit and vegetables. 2011 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
SKUPNA RAZINA:TISUP / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2003-2011 . NE IZLAZI VIŠE!.
Sadržaj:veleprodajna cijena
trgovina na veliko
tržište roba
voće
povrće

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655