Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ribe = Fish [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2009- . - (TISUP / Ministarstvo poljoprivrede).
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo poljoprivrede
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi mjesečno.
E-DOKUMENT: (2009) 4
Obuhvaća:* Ribe = Fish. 2009 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
SKUPNA RAZINA:TISUP / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2012- .
Sadržaj:tržište roba
riba
trgovina na veliko
veleprodajna cijena

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655