Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konačni prijedlog zakona o liječništvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:25 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:008620)
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/563/www.sa...
SKUPNA RAZINA:[04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
Sadržaj:organizacija zdravstvene zaštite
liječnik
zdravstvena skrb
zdravstveni djelatnik
sustav zdravstvene skrbi
zdravstvena politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655