Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja, NN-MU 006/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 1997-02-21
Datum ratifikacije: 1997-03-27
Datum stupanja na snagu: 1997-06-24
Vidi:* Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Švicarska [kao potpisnik]
prihvat stranaca
treća zemlja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655