Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, NN-MU 007/2012).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2012-03-08
Datum ratifikacije: 2012-07-13
Datumom stupanja na snagu ovoga Sporazuma prestaju biti na snazi Sporazum od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), te Protokol za provedbu Sporazuma od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), (NN MU 15/1997).
Datum stupanja na snagu: 2012-11-13
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/90317/na...
Sadržaj:Njemačka [kao potpisnik]
prihvat stranaca
deportacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655