Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 001/2009).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Cavtat, 2008-09-24
Datum ratifikacije: 2009-02-13
Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma u odnosima Republike Hrvatske i Crne Gore prestaje Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan 23. travnja 2002. u Beogradu i Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan 17. srpnja 2002. u Zagrebu
Datum stupanja na snagu: 2010-05-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44368/na...
Sadržaj:Crna Gora [kao potpisnik]
prihvat stranaca
deportacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655