Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima - (Odluka o objavi Protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, NN-MU 013/2003).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2001-11-15
Datum ratifikacije: 2003-07-10
Datum stupanja na snagu: 2003-05-10
Stupanjem na snagu ovoga Protokola prestaje važiti Provedbeni akt za realizaciju Sporazuma o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici, koji su donijele Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske , potpisan u Zagrebu, 9. prosinca 1992. godine
Vidi:* Odluka o objavi Protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Mađarska [kao potpisnik]
prihvat stranaca
deportacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655