Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strateški razvojni program Općine Dekanovec za razdoblje 2019.-2027. [e-dokument] / BDC d.o.o.. - Dekanovec : Općina Dekanovec, 2019.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Dekanovec
Materijalni opis:PDF 3,34 MB [101 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Općina Dekanovac.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/19698...
Sadržaj:ekonomski razvoj
konkurentnost
zaštita okoliša
zaštita kulturne baštine
Dekanovec

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655