Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strateški okvir za razvoj 2006. - 2013. [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske ; Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2006. ISBN 953-7443-00-0.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Materijalni opis:78 str. ; 27 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.2=1SDUEu-M:014838PRIJE: H11.1=2SDUEu-M:014838)
(inv. br.: 0014971)
Vidi:* PRIJEVOD: Strategic development framework for 2006-2013 [e-dokument] / Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds. - Zagreb : Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds, [2007]. ISBN 953-7443-01-9.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/11/34406/Str...
Sadržaj:razvojna politika
ekonomski rast
nacionalno planiranje
konkurentnost
socijalna država
prostorno planiranje
zaštita okoliša
poduzetništvo
javna uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655