Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka i izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2019-.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo pravosu餫
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018,2019)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka i izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o radu povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka i izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu. 2019 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Pravo i pravosu餰
Sadr綼j:nasilje u obitelji
kazneni postupak
kaznena sankcija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655