Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka te izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2020-.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo pravosu餫 i uprave
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2020) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka te izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Povjerenstva za pra鎒nje i unaprje餰nje rada tijela kaznenog i prekr筧jnog postupka te izvr筧vanja sankcija vezanih za za箃itu od nasilja u obitelji za .... godinu. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Pravo i pravosu餰
Politika i javna vlast
Sadr綼j:nasilje u obitelji
kazneni postupak
kaznena sankcija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655