Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prijedlog zakona o prekršajima : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/226] Dvjesto dvadeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-11] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo pravosuđa
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:016721/1)
URL:226.sjednica-3.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/17682/www...
SKUPNA RAZINA:[09/226] Dvjesto dvadeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-11] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007.
Sadržaj:svjedočenje
kaznena evidencija
pretraga
imovinskopravni zahtjev
odvjetnik
nalaz i mišljenje sudskoga vještaka
prekršajno pravo
maloljetničko prijestupništvo
zastara vođenja postupka
kaznena sankcija
kazna zatvora
novčana kazna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655