Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prijedlog zakona o prekršajima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:147 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/17369/www....
SKUPNA RAZINA:[05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
Sadržaj:nalaz i mišljenje sudskoga vještaka
odvjetnik
prekršajno pravo
kaznena evidencija
svjedočenje
kaznena sankcija
pretraga
zastara vođenja postupka
imovinskopravni zahtjev
novčana kazna
maloljetničko prijestupništvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655