Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Šumarska savjetodavna služba. - Zagreb : Šumarska savjetodavna služba, [2010.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Šumarska savjetodavna služba
Materijalni opis:6 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1019/47778/w...
Sadržaj:Šumarska savjetodavna služba
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655