Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Javne ustanove "Park prirode Medvednica" : [2013] [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2013.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Park prirode Medvednica
Materijalni opis:PDF 163,36 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/127/126555...
Sadržaj:Javna ustanova Park prirode Medvednica
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655