Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - [Krapje] : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, [2011.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje
Materijalni opis:PDF 130,30 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/126/69978/ww...
Sadržaj:Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje
javna ustanova
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655