Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Javne ustavne "Nacionalni park Paklenica" [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni Park Paklenica. - Starigrad-Paklenica : Nacionalni Park Paklenica, 2011.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Materijalni opis:PDF 152,90 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/120/76973/ww...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655