Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Javne ustanove "Nacionalni park Krka" [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", [2014.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Krka
Materijalni opis:PDF 399,31 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/118/123754/j...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Krka
javna ustanova
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655