Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načinom osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, [2010.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:35 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Graditeljstvo i urbanizam
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/113/51855/KA...
Sadržaj:Hrvatske vode
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655