Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, [2010.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Materijalni opis:10 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1254/61928/k...
Sadržaj:Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655