Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[Financijski plan NSK za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. : [1.dio]] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [2014.].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Materijalni opis:PDF 79,47 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/106/57413/FI...
Sadržaj:Nacionalna i sveučilišna knjižnica
nacionalna knjižnica
financijsko planiranje
predviđanje proračuna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655