Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2022.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski državni arhiv
Materijalni opis:PDF 314.54 MB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/90/131589/...
Sadržaj:Hrvatski državni arhiv
financijsko planiranje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655