Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Fužine. - Fužine : Općina Fužine, 2016.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Općinsko vijeće Općine Fužine
Materijalni opis:PDF 130,9 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/656/156932...
Sadržaj:civilna zaštita
protupožarna zaštita
financijske potrebe
Fužine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655