Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za 2019.godinu s financijskim učincima za trogodišnji period [e-dokument] / Općina Biskupija. - Biskupija : Općina Biskupija, 2018.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Općina Biskupija
Materijalni opis:PDF 423,58 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1477/19089...
Sadržaj:civilna zaštita
protupožarna zaštita
financijske potrebe
Biskupija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655