Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općina Barban za .... godinu [e-dokument] / Općina Barban. - Barban : Općina Barban, 2018-.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Općina Barban
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018) ; (2019) ; (2020)
Obuhvaća:* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općina Barban za .... godinu. 2018 [e-dokument].
* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općina Barban za .... godinu. 2019 [e-dokument].
* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općina Barban za .... godinu. 2020 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:civilna zaštita
protupožarna zaštita
financijske potrebe
Barban

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655