Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan razvoja civilne zaštite Grada Vrbovskog sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje [e-dokument] / Grad Vrbovsko, Gradsko vijeće. - Vrbovsko : Grad Vrbovsko, 2016.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Vrbovskog
Materijalni opis:PDF 154,84 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1137/15954...
Sadržaj:civilna zaštita
protupožarna zaštita
financijske potrebe
Vrbovsko

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655