Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a, NN-MU 003/2016).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 2009-03-10
Datum ratifikacije: 2016-04-29
U skladu s člankom 7. stavkom 3. Konvencije, Republika Hrvatska izjavljuje da će, do stupanja na snagu Konvencije, primjenjivati Konvenciju u odnosima s onim državama članicama koje su dale istu izjavu, s obzirom na odredbe iz ove Konvencije
Datum stupanja na snagu: 2019-01-16
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/152834...
Sadržaj:carinska suradnja
carinska pristojba
carinske formalnosti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655