Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan intervencija za poboljšanje organizacijske sposobnosti općinske uprave [e-dokument] / Općina Viškovo. - Viškovo : Općina Viškovo, 2008.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Općina Viškovo
Materijalni opis:33 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/365/32539/ww...
Sadržaj:lokalna uprava
državna služba
administrativne formalnosti
javnost uprave
Viškovo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655