Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Price level convergence: Croatia, transition countries and the EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB working papers ; 13).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:38 str. ; 30 cm
Jezik:Engleski
Napomena:(signatura: H2=HNB-M:003597)
(inv. br.: 0014095)
Vidi:* ORIGINAL: Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/68/3767/www....
SKUPNA RAZINA:CNB working papers. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1331-8586 ; 1334-0131 (online).
Sadržaj:javne financije
devizni tečaj
stabilnost cijena

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655