Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Postira [e-dokument] / Načelnik Općine Postira. - Postira : Općina Postira, 2012.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Postira
Materijalni opis:PDF 88,87 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Općina Postira
ekonomski razvoj
javna služba
kvaliteta života
turizam

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655