Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi programa ukupnog razvoja Op鎖ne Kostrena 2014.-2020., za ... godinu [e-dokument] / Rije鑛a razvojna agencija Porin d.o.o.. - Kostrena : Op鎖na Kostrena, 2014- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Op鎖na Kostrena
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2015)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi programa ukupnog razvoja Op鎖ne Kostrena 2014.-2020., za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi programa ukupnog razvoja Op鎖ne Kostrena 2014.-2020., za ... godinu. 2015 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:ekonomski razvoj
poduzetni箃vo
javna infrastruktura
energetska u鑙nkovitost
turizam
Kostrena

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655