Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o realizaciji "Programa razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va i obrtni箃va (MSPO sektora) Brodsko-posavske 緐panije" za ... godinu [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2014- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Brodsko-posavska 緐panija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2016)
Obuhva鎍:* Izvje规e o realizaciji "Programa razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va i obrtni箃va (MSPO sektora) Brodsko-posavske 緐panije" za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o realizaciji "Programa razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va i obrtni箃va (MSPO sektora) Brodsko-posavske 緐panije" za ... godinu. 2016 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:ekonomski razvoj
mala i srednja poduze鎍
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
Brodsko-posavska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655