Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi strategije za razdoblje I.-XII.2017. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2018.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Križevci
Materijalni opis:PDF 874,43 KB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/303/185419...
Sadržaj:ekonomski razvoj
konkurentnost
poduzetništvo
poticanje ulaganja
ekonomska infrastruktura
obrazovanje
kultura
sport
kvaliteta života
Križevci

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655