Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Petrijanec za .... godinu [e-dokument] / Općina Petrijanec. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2022-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Općina Petrijanec
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2022)
Obuhvaća:* Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Petrijanec za .... godinu. 2022 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:lokalna uprava
razvojni plan
Petrijanec

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655