Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Općina Biskupija. - Biskupija : Općina Biskupija, 2022-.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Općina Biskupija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2022)
Obuhvaća:* Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za ... godinu. 2022 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:lokalna uprava
razvojni plan
Biskupija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655