Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
EU projekti grada Splita [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Splita. - Split : Grad Split, 2018.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Splita
Materijalni opis:PDF 5,22 MB [60 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/335/180762...
Sadržaj:razvojni plan
fondovi EU-a
kvaliteta života
Split

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655