Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza kolektivnih ugovora s aspekta ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i uravnoteženja privatnog i profesionalnog života [e-dokument] / Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2010.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Materijalni opis:PDF 374,98 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Objavljeno u Izvješću o radu pravobraniteljice za 2009.
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/54/85379/www...
Sadržaj:kolektivni ugovor
radno pravo
ravnopravnost spolova
jednako postupanje
ravnoteža privatnog i poslovnog života

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655