Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Grad Rijeka
Materijalni opis:PDF 512,23 KB [39 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/326/181918...
Sadržaj:Grad Rijeka
javni ugovor
roba i usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655