Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja [e-dokument] / Grad Ogulin. - Ogulin : Grad Ogulin, 2017.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Grad Ogulin
Materijalni opis:PDF 112,44 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/452/173770...
Sadržaj:Grad Ogulin
javni ugovor
roba i usluge

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655