Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. - 2020. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Materijalni opis:PDF 493,04 KB [56 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/282/34410/...
Sadržaj:upravljanje kadrovima
odnos škole i gospodarstva
stalno obrazovanje
politika zapošljavanja
poduzetništvo
samostalni djelatnik
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655