Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/17] Sedamnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-09] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:021536/05)
URL:17.sjednica-05.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/45463/www...
SKUPNA RAZINA:[11/17] Sedamnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-09] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Sadržaj:zaštita potrošača
pravna osoba
akreditacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655