Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program rada muzeja Dvor Trako规an za 2015. godinu [e-dokument] / Dvor Trako规an. - Trako规an : Dvor Trako规an, 2014.
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Dvor Trako规an
Materijalni opis:PDF 120,89 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1571/10934...
Sadr綼j:Dvor Trako规an
javna ustanova
muzej
kulturna ba箃ina
za箃ita kulturne ba箃ine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655