Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Domašinec [e-dokument] / Načelnik Općine Domašinec. - Domašinec : Općina Domašinec, 2010.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Domašinec
Materijalni opis:PDF 56,81 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1095/92388/o...
Sadržaj:Općina Domašinec
ekonomski razvoj
kvaliteta života
demokratizacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655