Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Gospodarski glasnik Karlovačke županije [e-dokument] / HGK-Županijska komora Karlovac. - Karlovac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2008- . ISSN 1332-9413.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Županijska komora Karlovac Hrvatske gospodarske komore
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi tromjesečno.
E-DOKUMENT: (2008) 29-32 ; (2009) 33, 35-36 ; (2010) 37-40 ; (2011) 41-44 ; (2012) 45-48 ; (2013) 49-52 ; (2014) 53-55
Obuhvaća:* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2008 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2009 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2010 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2011 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2012 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2013 [e-dokument].
* Gospodarski glasnik Karlovačke županije. 2014 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Sadržaj:pretpristupna potpora
gospodarska i industrijska komora
inovacija
regionalno gospodarstvo
ekonomski razvoj
ekonomija u tranziciji
Karlovačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655