Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Intervencijski plan Grada Petrinje [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, 2017.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Grad Petrinja
Materijalni opis:PDF 2,69 MB [141 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/535/177355...
Sadržaj:prioritetno područje
pomoć u razvoju
fondovi EU-a
društveni razvoj
ekonomski razvoj
kulturna baština
Petrinja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655