Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Intervencijski plan Grada Knina [e-dokument] / Grad Knin. - Knin : Grad Knin, 2016.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Grad Knin
Materijalni opis:PDF 1,60 MB [78 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/501/184352...
Sadržaj:prioritetno područje
društveni razvoj
ekonomski razvoj
zaštita okoliša
kulturna baština
turizam
fondovi EU-a
Knin

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655