Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izjava o viziji, misiji i ciljevima Grada Jastrebarskog [e-dokument] / Grad Jastrebarsko, Gradonačelnik. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2011.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
Materijalni opis:PDF 137,91 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/352/91864/ww...
Sadržaj:Grad Jastrebarsko
ekonomski razvoj
kvaliteta života

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655