Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informatika u javnoj upravi i pravosuđu [tisak] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Zavod za informatizaciju pravosuđa i javne uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Zavod za informatizaciju pravosuđa i javne uprave, 1993-1996. ISSN 1330-3279. NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo pravosuđa
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi prema potrebi.
TISAK: (1993) 1,3 ; (1994) 4-7 ; (1995) poseban broj ; (1996) 8-9.
(signatura: H11.2=pravosuđe-S:000339)
(inv. br.: 0000074)
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
Sadržaj:javna uprava
informacijska tehnologija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655