Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zaključak o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradonačelnik. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Zagreba
Materijalni opis:PDF 205,92 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/282/163681...
Sadržaj:studija okoliša
urbanizacija
gradska infrastruktura
prometna infrastruktura
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655